Sky Net 24 Poznań

Wykonywanie przyłączy i kanalizacji teletechnicznych

Inwestycja - przygotowanie instalacji

Prace wykopowe oraz kładzenie instalacji technicznych

Doprowadzenie linii technicznej do budynku

Doprowadzenie linii oraz przygotowanie przyłączy dla budynku

Wykonanie przyłączy i kanalizacji

Przygotowanie przyłączy oraz rewizji kanalizacyjnej

Wykonanie kanalizacji technicznej

Wykonanie kanalizacji i przeprowadzenie instalacji pod posesją

Wykonywanie instalacji technicznych

Instalacja techniczna dla budynku

Przeprowadzenie linii przy budynku.

Prowadzenie linii technicznych

Wykonanie otworów i osłon oraz przeprowadzenie instalacji technicznej

Prace instalacyjne przy budynku

Wykonanie prac ziemnych i położenie instalacji

Wykonanie kanalizacji technicznej

Kanalizacja techniczna wraz z odpowiednimi przyłączami